Karmelitai ocd

16 gruodžio, 2010

Šv. Kryžiaus Jonas GRUODŽIO 14 D.

Filed under: Dvasingumas,Karmelio šventieji — vidasocd @ 11:13

GRUODŽIO 14 D.

Šv. Kryžiaus Jonas

 

*1542 06 24 Fontiveros / Ispanija   †1591 12 14 Ubeda

Basųjų Karmelitų Ordino įkūrėjas, Bažnyčios Mokytojas

 

 

Krikščionio gyvenimą apibrėžia garsaus teologo Karlo Ranerio (Karl Rahner) žodžiai: ateities krikščionis bus mistikas arba jo nebus iš viso. Ši pranašystė tinka ir XVI amžiui – lūžių, politinių ir religinių perversmų laikmečiui, kuomet Karmelitų Ordine subrendo vienas didžiausių Katalikų Bažnyčios mistikų – šv. Kryžiaus Jonas. (more…)

21 lapkričio, 2010

Šventumo kelias Karmelyje

Filed under: Dvasingumas — vidasocd @ 15:13

Perkeitimas į Kristų

Jeruzalės Patriarcho šv. Alberto sudaryta Regula ragino mūsų pirmtakus gyventi „atsidavimu Jėzui Kristui, tarnaujant jam tyra širdimi ir teisia sąžine“.[37] Gyventi sekant Juo, „vaikščioti taip, kaip ir Jis vaikščiojo“ (1Jn 2, 6b), taip įžengiant į vis gilesnį santykį su Juo. Kristus – vienintelis visų Regulos paraginimų tikslas, Viešpats, kuris „buvo, kuris yra ir kuris ateis“, šventumo Šaltinis. Jis neribojamas nei laiko, nei erdvės. Regula kalba apie „perkeitimą į Kristų, Mesiją“, kuomet išsipildo apštalo Pauliaus žodžiai: “Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus“ (Gal 2,20). Šv. Pauliaus gyvenime visa buvo nukreipta į Kristų, kurio jis siekė skelbdamas Evangeliją ir darbuodamasis tyloje, širdyje laukdamas Jo atėjimo. (more…)

19 lapkričio, 2010

Visuotinis pašaukimas šventumui

Filed under: Dvasingumas — vidasocd @ 21:01

Viešpaties raginimas: „Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas“ (plg. Kun 11, 45) skambėjęs visoje Izraelio tautos istorijoje, kulminaciją pasiekia Naujojoje Sandoroje, kuomet Jėzus kreipiasi į savo sekėjus: „Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas (Mt 5, 48). Atsiliepdami į Viešpaties raginimą siekti Dievo Karalystės vertybių, turime galimybę pasinaudoti Jo paties paliktu mums pamokymu būti kaip tie išmintingi mokiniai, iškeliantys iš savo lobyno naujų ir senų daiktų (plg. Mt 13, 52). Norint kaskart labiau įsigilinti į šventumo slėpinį, naudinga naujai įsižiūrėti, ką apie šventumą mums kalba Šventasis Raštas, ko moko Bažnyčia bei ką savo gyvenimu ir mokymu liudija šventieji, tarp kurių – mums ypač svarbūs šventieji karmelitai: visi tie, kurie Dievo Karalystėje jau ragauja šventumo vaisius.

(more…)

23 spalio, 2010

Lapkričio 8 d. Pal. Švč. Trejybės Elžbieta

Filed under: Dvasingumas — vidasocd @ 20:58

Lapkričio 8 d.

Pal. Švč. Trejybės Elžbieta

1880 07 18 (d’ Avor stovykla / Prancūzija)  –  1906 11 09 (Dijon)

Basoji karmelitė

“Švenčiausiosios Trejybės, gyvenančios sieloje, slėpinys tapo jos gyvenimo centru”. Tokia yra pagrindinė visų teologų, besigilinančių į Švč. Trejybės Elžbietos gyvenimą, kryptis, visų pirma šveicaro Hans’o Urs’o fon Baltazaro, žymaus domininkono P. – M. Filipono (Philippon) bei Ferdinando Holbioko (Holboeck). Šie tyrinėtojai pažymi, kad Švč. Trejybės Elžbietos “mokslas”  yra “dvasinė žinia”,  ypatingai aktuali mums, šiandienos žmonėms.

(more…)

18 spalio, 2010

Pranašas Elijas ir Karmelitų tradicija

Filed under: Dvasingumas — vidasocd @ 09:36

Pranašas Elijas ir Karmelitų tradicija

Yra teisinga laikyti pranašą Eliją kaip pavyzdį vienuoliniam gyvenimui. Jo apsigyvenimas Karmelio kalne, kuriame atsiskyrėlių gyvenimo tradicija jau turėjo savo istoriją daugelį šimtmečių, ir Bažnyčios tėvų tradicija pradedant Atanazijaus (Atanasio), Jeronimo (Jerónimo) ir Kasijono (Casiano) tai patvirtina. Galima sakyti, kad sekimas pranašu Elijumi jau yra pačiose giliausiose karmelitų ideologijos šaknyse.

1215 m. Bažnyčios IV Laterano susirinkime buvo uždrausta kurti naujus religinius ordinus.

1274 m. Bažnyčios V Liono (Lyon, Prancūzija) susirinkime buvo uždrausta ir panaikinta daug religinių bendruomenių ir atsirado didelis pavojus karmelitų bendruomenės egzistavimui. (more…)

14 spalio, 2010

SPALIO 15 d. Šv. Jėzaus Teresė Avilietė

Filed under: Dvasingumas — vidasocd @ 17:43

“TROKŠTU PER AMŽIUS GIEDOTI TAVO GAILESTINGUMĄ!”

I.  ŠV.  JĖZAUS TERESĖS  BIOGRAFIJA

Šv. Jėzaus Teresė (Teresa de Ahumada y Cepeda) gimė 1515 metais kovo 28 dieną Ispanijos mieste Aviloje. Ji – trečias  kūdikis iš antrosios Don Alonso Sanchez de Cepeda santuokos su Beatriz de Ahumada. Pirmoji žmona Catalina del Peso mirė 1507 metais, palikdama Don Alonso du vaikus. Antrojoje santuokoje gimė dešimt vaikų, todėl “Gyvenimo” knygoje Teresė rašė: “Mes buvome trys seserys ir devyni broliai” (“Gyvenimas” 1, 3). Beatriz de Ahumada mirė 1528 m., būdama 33 metų. Apie savo tėvus Teresė rašė: “Mano tėvas labai mylėjo vargšus, gailėjo ligonių ir net tarnų. Jo gailestis buvo toks didelis, jog niekas nepajėgė jo įtikinti turėti vergų. Jis taip juos užjautė, jog kartą, kai  namuose buvo jo brolio vergė, jis bendravo su ja kaip su savo vaiku ir sakė  taip užjaučiąs ją, jog negalįs pakelti jos nelaisvės. Jis buvo labai sąžiningas. Niekas niekada negirdėjo jo prisiekinėjant ar priekabiaujant. Jis buvo teisus žmogus”.

“Mano motina taip pat turėjo daug dorybių. Visą gyvenimą kentėjo nuo daugybės ligų. Buvo ypatingai kukli. Nors buvo labai graži, niekada niekam nedavė dingsties manyti, jog jai rūpi jos grožis. Mirė teturėdama trisdešimt trejus metus, tačiau rengėsi kaip daug vyresnė moteris. Ji buvo švelni ir labai inteligentiška. Gyvenime patyrusi daug išmėginimų, ji mirė kaip gera krikščionė” (“Gyvenimas” 1, 1. 2). (more…)

Medžiaga maldai pagal Šv. Jėzaus Teresės Avilietės Gyvenimo knygą

Filed under: Dvasingumas — vidasocd @ 16:16

1 skyrius

Šeima ir namai

Pradėk rašyti dvasinį dienoraštį.

–         Pavesk savo tėvus Dievui. Kokias dorybes jie turi arba turėjo?

–         Ką išmokai iš savo tėvų?

–         Prašyk Jėzaus, kad tau padėtų užgydyti žaizdas, jeigu tave kartais yra tėvai skriaudę ar blogai su tavimi elgęsi, jeigu nepatyrei jų meilės ir globos. (more…)

13 spalio, 2010

Šventoji Jėzaus Teresė, Gyvenimo knygos komentaras II dalis

Filed under: Dvasingumas — vidasocd @ 10:06

II. Šv. Teresės Avilietės Gyvenimo knygos komentaras: 11  – 22 skyriai (asmeninei arba grupės maldai, meditacijoms)

2015 metais švęsime Šv. Jėzaus Teresės Avilietės jubiliejų – penkis šimtus metų nuo jos atėjimo į šį pasaulį ir nėra geresnio būdo pasiruošti tai progai, kaip vėl tiesiog sugrįžti prie jos raštų, juos skaitant ir apmąstant, stengiantis pasinaudoti Šventosios patarimais maldoje ir gyvenime. (more…)

12 spalio, 2010

Spalio 15 d. Šv. Jėzaus Teresė

Filed under: Dvasingumas,Karmelio šventieji — vidasocd @ 20:01

Tas kas myli skuba kažką padaryti dėl mylimojo. Teresė dar būdama vaikas rodė didelę drąsą ir tiesiog troško parodyti Viešpačiui savo meilę ir padėką darbais. Vėliau, jau kaip kontempliatyvaus vienuolyno vienuolė, buvo netekusi bet kokios galimybės atlikti kažkokius išorinius darbus už vienuolyno sienų. Todėl nusprendė daryti tai, ką ji galėjo – pasišvęsti dar labiau Viešpačiui. Jos nuodėmklausiui tėvui Alvarezui ( Álvarez) sutikus ir ordino vyresniajam leidus, davė įžadą visada ir visame kame daryti tai, kas Dievui labiau patiktų. Kad išvengtų abejonių ir neaiškumų apie tai kas yra labiau tobula, visada konsultuodavosi su savo nuodėmklausiu. (more…)

27 rugsėjo, 2010

Spalio 1 Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė

Filed under: Dvasingumas,Karmelio šventieji — vidasocd @ 15:36

Trečioji žvaigždė, kuri spindi  karmelitiškoje padangėje šalia Šv. Jėzaus Teresės ir Šv. Kryžiaus Jono, yra be abejonės, Šv. Kūdikėlio Jėzaus  ir Šventojo Veido Teresėlė. Tai populiariausia naujausiųjų laikų šventoji. Pakilo tikras “garbės ir šlovės uraganas” vos tik pasirodžius jos knygai Vienos sielos istorija. Tas garbės ir šlovės viesulas dar nepasibaigė ir dabar, ir tikrai dar nepasibaigs…Tikrai išsipildė pranašystė su kaupu, kurią jau būdama mirties patale pasakė pati šventoji: “Ah!, jums tai pasakau: visas pasaulis mane mylės”. Taip ir atsitiko iš tikrųjų.

Vieną 1873 metų sausio 2 dieną, pusę dvylikos nakties į pasaulį atėjo viena mergaitė, kuri po poros dienų buvo pakrikštyta Marijos Franciskos Teresės (María Francisca Teresa) vardu. Jos palaiminti tėvai buvo: tėvas Luisas Juozapas Stanislovas Martinas (Luís José Estanislao Martin) ir motina Marija Celija Gerin (María Celia Guerin). Jos tėvai tuo metu gyveno Alensono mieste Prancūzijoje. Devyni balti gėlių pumpurai skleidėsi šioje krikščioniškoje šeimoje:María Luisa, María Paulina, María Leonia, María Elena (mirusi keturių metų su puse amžiaus), José María Luis (miręs penkių mėnesių amžiaus), José María Juan Bautista (miręs devynių mėnesių amžiaus), María Celina,  María Melania Teresa (mirusi trijų mėnesių amžiaus) ir, galų gale, María Francisca Teresa, kuri įamžins šios šventos šeimos vardą. (more…)

Kitas puslapis »

Create a free website or blog at WordPress.com.